Forsiden             Stamtræ             Oversigt             Historier             Ressourcer
 

Dorthe Hansdatters Skudsmålsbog

 

På den første side i bogen står følgende:

Nr. 16.
4452

Dorthe Hansdatter
af Errindlev by og Errindlev sogn
Maribo Amt
Errindlev 12. Marts 1834
ved E. Møller Holst

     
 

På side 6 og 7 finder man finder en beskrivelse af Dorte og hendes skolegang:

Dorthe Hansdatter, Husmand Hans Olsens steddatter og hustru Karen Nielsdatters egen datter er født i Errindlev 16. Maj 1820 (ettusind ottehundrede og tyve) og vaccineret 27. Juni 1823 af Lægsraad Schou. Med examen i Errindlev skole 21. Marts 1834 gjorde hun god sæde for alt det som efter skoleanordningens 23 skal læres i landsbyskolerne og blev derfor udskrevet af skolen hvor hendes opførsel havde været upåklagelig. På skole____st___ens vegne. Errindlev 18. april 1834 C. Møller Holst

Bemeldte Dorthe Hansdatter blev 6. April i år af underskrivende, konfirmeret i sin dåbs pagt med gode kristendoms kundskaber efter at have erhvervet Biskoppens tilladelse af 23. Februar, havde hun inden at have fyldt det 14 år: sidste søndag blev hun delagtiggjort i den hellige nadver. Det være hendes alvorlige bestræbelse at føre et kristeligt levnet. Errindlev 12. Maj 1834 C. Møller Holst.

     
 

På side 8 og 9 finder man så arbejdsgivernes og præstens anbefalinger:

Dorthe Hansdatter har tjent mig fra 1. November 1838 til 1. November 1839 og i den tid bevist troskab, lydighed og orden. Errindlev d. 1. November ______? Bonja

Dorthe Hansdatter har tjent mig i 3 1/2 år og bevist troskab, lydighed og orden. Errindlev d. 1. maj. Mogens Hansen

Dorthe Hansdatter har stedse opført sig vel i menigheden og har Skærtorsdag dette år første gang spist ved giverens bord. Errindlev kirke, Errindelv 1. maj 1843 C. Møller Holst
Forevist 1. maj 1843 H.M.Møller

Førnævnte pige har i et år være i min tjenste og i den tid opført sig meget godt, ________?. af E. Saabye _______?ste maj 1844.

Bemeldte Dorthe Hansdatter var til alters i Taagerup forleden søndag. Intet uden godt ved jeg om hende. Taagerup 1. maj 1844 H.M.Moller. Forevist - Errindlev 1. maj 1844.